BIC chi trả hơn 800 triệu đồng tiền bảo hiểm người vay vốn cho khách hàng tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo BIC và BIDV Kỳ Anh trao hơn 800 triệu đồng tiền bảo hiểm cho vợ của khách hàng Bùi Văn Minh.
Lãnh đạo BIC và BIDV Kỳ Anh trao hơn 800 triệu đồng tiền bảo hiểm cho vợ của khách hàng Bùi Văn Minh.
Lãnh đạo BIC và BIDV Kỳ Anh trao hơn 800 triệu đồng tiền bảo hiểm cho vợ của khách hàng Bùi Văn Minh.