BIC chi hơn 500 triệu đồng bảo hiểm cho cán bộ BIDV Bắc Hải Dương

Đại diện lãnh đạo BIC và Chi nhánh BIDV Bắc Hải Dương chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: P.V
Đại diện lãnh đạo BIC và Chi nhánh BIDV Bắc Hải Dương chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: P.V
Đại diện lãnh đạo BIC và Chi nhánh BIDV Bắc Hải Dương chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: P.V
Lên top