BIC Black Friday: Giảm phí sốc nhiều sản phẩm bảo hiểm qua kênh trực tuyến