Bị truy thu thuế, đại diện các ngân hàng nói gì?

Thư tín dụng được đánh giá là phương thức an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: TheBank
Thư tín dụng được đánh giá là phương thức an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: TheBank
Thư tín dụng được đánh giá là phương thức an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: TheBank
Lên top