Bầu Hiển và Tập đoàn T&T chuyển nhượng toàn bộ 27% cổ phần tại SHF

Ông Đỗ Quang Hiển đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của SHF. Ảnh PV
Ông Đỗ Quang Hiển đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của SHF. Ảnh PV
Ông Đỗ Quang Hiển đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của SHF. Ảnh PV
Lên top