Bảo Việt trao hơn 88.000 cơ hội trúng thưởng với chương trình “Mùa hè sôi động”

Các khách hàng của Bảo Việt nhận giải thưởng của chương trình khuyến mãi "Mùa hè sôi động".
Các khách hàng của Bảo Việt nhận giải thưởng của chương trình khuyến mãi "Mùa hè sôi động".
Các khách hàng của Bảo Việt nhận giải thưởng của chương trình khuyến mãi "Mùa hè sôi động".