Bao giờ kinh tế toàn cầu thoát khỏi “bóng ma” khủng hoảng?