Báo cáo thường niên HDBank tiếp tục đạt giải thưởng quốc tế

Thông điệp “Happy Digital Bank” đưa báo cáo thường niên của HDBank giành nhiều giải thưởng lớn. Ảnh: HDBank
Thông điệp “Happy Digital Bank” đưa báo cáo thường niên của HDBank giành nhiều giải thưởng lớn. Ảnh: HDBank
Thông điệp “Happy Digital Bank” đưa báo cáo thường niên của HDBank giành nhiều giải thưởng lớn. Ảnh: HDBank
Lên top