Áp trần chi phí lãi vay 20%: Doanh nghiệp nội trước nguy cơ từ lãi thành lỗ

Ảnh minh họa, nguồn: MXHNTD.
Ảnh minh họa, nguồn: MXHNTD.
Ảnh minh họa, nguồn: MXHNTD.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top