Agribank với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn bền vững

Trại gà của ông Lâm Thanh Đức có quy mô gần 200.000 gà đẻ, được vay vốn từ Agribank Đồng Nai. Ảnh: P.V
Trại gà của ông Lâm Thanh Đức có quy mô gần 200.000 gà đẻ, được vay vốn từ Agribank Đồng Nai. Ảnh: P.V
Trại gà của ông Lâm Thanh Đức có quy mô gần 200.000 gà đẻ, được vay vốn từ Agribank Đồng Nai. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top