Agribank nhiều năm liên tiếp khẳng định “Thương hiệu mạnh Việt Nam”

Agribank nhiều năm liên tiếp khẳng định “Thương hiệu mạnh Việt Nam”. Ảnh: AG
Agribank nhiều năm liên tiếp khẳng định “Thương hiệu mạnh Việt Nam”. Ảnh: AG