ABBANK và hành trình 10 năm “Ươm mầm hạnh phúc”

Bà Phạm Thị Hiền - Phó TGĐ ABBNK cùng các em nhỏ chung tay tạo nên bức tranh “Ươm mầm hạnh phúc” tại chương trình. Ảnh: P.V
Bà Phạm Thị Hiền - Phó TGĐ ABBNK cùng các em nhỏ chung tay tạo nên bức tranh “Ươm mầm hạnh phúc” tại chương trình. Ảnh: P.V
Bà Phạm Thị Hiền - Phó TGĐ ABBNK cùng các em nhỏ chung tay tạo nên bức tranh “Ươm mầm hạnh phúc” tại chương trình. Ảnh: P.V
Lên top