4/6/2018, Techcombank chính thức niêm yết tại HoSE