15 năm tín dụng chính sách xã hội: 4,5 triệu hộ thoát nghèo

Hiện cả nước đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Ảnh: NHCSXH
Hiện cả nước đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Ảnh: NHCSXH
Hiện cả nước đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Ảnh: NHCSXH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top