1.000 giải thưởng trong ngày kỷ niệm BRG Kings Island Golf Resort tròn 25 tuổi