Xuân Đinh Dậu, SC VivoCity chuyển mình thành làng quê Nam Bộ

Một tiểu cảnh trong Chương trình mừng Tết Nguyên đán 2016 tại SC VivoCity.
Một tiểu cảnh trong Chương trình mừng Tết Nguyên đán 2016 tại SC VivoCity.