Vietnamobile công bố phủ sóng 3G đến 90% dân số

Đại diện Vietnamobile công bố phủ sóng 3G đến 90% dân số (ảnh:PK).
Đại diện Vietnamobile công bố phủ sóng 3G đến 90% dân số (ảnh:PK).
Đại diện Vietnamobile công bố phủ sóng 3G đến 90% dân số (ảnh:PK).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top