Trung tâm Điện máy Thiên Hòa – San sẻ nỗi lo ngày Tết