Tranh chấp nhà chung cư: Khi khách hàng và chủ đầu tư không tìm được tiếng nói chung

Dự án Oriental Plaza đang trong quá trình bàn giao, tuy nhiên diễn ra nhiều bất cập, dẫn tới việc khách hàng và chủ đầu tư không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: NGUYÊN VŨ
Dự án Oriental Plaza đang trong quá trình bàn giao, tuy nhiên diễn ra nhiều bất cập, dẫn tới việc khách hàng và chủ đầu tư không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: NGUYÊN VŨ
Dự án Oriental Plaza đang trong quá trình bàn giao, tuy nhiên diễn ra nhiều bất cập, dẫn tới việc khách hàng và chủ đầu tư không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: NGUYÊN VŨ
Lên top