Xu hướng tiêu dùng Tết 2017:

Tết Việt vẹn tròn nhờ siêu thị Việt

Thực phẩm chế biến sẵn đặc trưng tết ngày được ưa chuộng vì an toàn và tiện lợi – Xuân Phương
Thực phẩm chế biến sẵn đặc trưng tết ngày được ưa chuộng vì an toàn và tiện lợi – Xuân Phương