Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tạm đóng cửa chợ cổ Bình Tây 90 năm tuổi để trùng tu

Mặc dù trùng tu sửa chữa mới, nhưng những kiến trúc cổ xưa và hoa văn sẽ được bảo tồn.
Mặc dù trùng tu sửa chữa mới, nhưng những kiến trúc cổ xưa và hoa văn sẽ được bảo tồn.