Sản phẩm gỗ Việt trước thách thức truy xuất nguồn gốc

Khai thác keo tràm, đưa đi xuất khẩu ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: PV
Khai thác keo tràm, đưa đi xuất khẩu ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: PV
Khai thác keo tràm, đưa đi xuất khẩu ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: PV
Lên top