“Ruộng nhà mình” – tạo hạt gạo niềm tin

Sản phẩm gạo "Ruộng nhà mình". Ảnh: LỤC TÙNG
Sản phẩm gạo "Ruộng nhà mình". Ảnh: LỤC TÙNG
Sản phẩm gạo "Ruộng nhà mình". Ảnh: LỤC TÙNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top