“Phê không tưởng” lên tầm cao mới trên thị trường viễn thông di động

Chia sẻ ý tưởng thực hiện TVC "Phê không tưởng".
Chia sẻ ý tưởng thực hiện TVC "Phê không tưởng".