Người nông dân trắng tay vì phân bón, thuốc trừ sâu giả

Vợ anh Phạm Quốc Trung khóc nức nở bên vườn tiêu trụi quả, vì phun phải thuốc trừ sâu chất lượng kém.
Vợ anh Phạm Quốc Trung khóc nức nở bên vườn tiêu trụi quả, vì phun phải thuốc trừ sâu chất lượng kém.