Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh:

Người góp phần bảo tồn di sản cà phê Buôn Mê

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh.