Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nâng tính cạnh tranh cho nông sản, hoa quả

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa