Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mondelez Kinh Đô tổ chức Lễ hội “Du Xuân Ngọt Ngào”