Lotte Mart nhận giải thưởng thương hiệu hàng đầu Top Brands 2016