Kỳ vọng tín dụng tăng 17,65% trong năm 2018

Các tổ chức tín dụng đặt kỳ vọng tăng trưởng năm 2018 sẽ vẫn giữ ở mức 17%.
Các tổ chức tín dụng đặt kỳ vọng tăng trưởng năm 2018 sẽ vẫn giữ ở mức 17%.
Các tổ chức tín dụng đặt kỳ vọng tăng trưởng năm 2018 sẽ vẫn giữ ở mức 17%.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top