Khi Uber, Grab không còn là... “vua cước rẻ”

"Taxi sân bay" truyền thống hiện vẫn có mức cước cao so với các dịch vụ taxi khác (nguồn: Airporttaxi.vn).
"Taxi sân bay" truyền thống hiện vẫn có mức cước cao so với các dịch vụ taxi khác (nguồn: Airporttaxi.vn).