Hơn 400 đơn vị tham gia Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 12

Họp báo công bố triển lãm (ảnh: LB)
Họp báo công bố triển lãm (ảnh: LB)
Họp báo công bố triển lãm (ảnh: LB)