Hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số

Những công nghệ mới như tokenization, sinh trắc học hay Knox có thể giúp người dùng an tâm về chuyện bảo mật thông tin thẻ khi thanh toán.
Những công nghệ mới như tokenization, sinh trắc học hay Knox có thể giúp người dùng an tâm về chuyện bảo mật thông tin thẻ khi thanh toán.