Hiện tượng sản phẩm organic “xịn” cháy hàng ở Co.opmart

Quầy sản phẩm hữu cơ Co.op Organic đầu giờ sáng tại Co.opmart. Ảnh: T.N
Quầy sản phẩm hữu cơ Co.op Organic đầu giờ sáng tại Co.opmart. Ảnh: T.N
Quầy sản phẩm hữu cơ Co.op Organic đầu giờ sáng tại Co.opmart. Ảnh: T.N
Lên top