GNC Việt Nam “cắt cổ” như thế nào so với GNC Mỹ?

Cửa hàng GNC trên đường Canal tại thành phố New York. Ảnh: PK
Cửa hàng GNC trên đường Canal tại thành phố New York. Ảnh: PK
Cửa hàng GNC trên đường Canal tại thành phố New York. Ảnh: PK