FPT Telecom đạt danh hiệu doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số của năm