Co.opmart và Co.opXtra đồng loạt khuyến mãi mua 1 tặng 1

Co.opmart đang nỗ lực để các mặt hàng nông sản không biến động giá nhiều vì thời tiết.
Co.opmart đang nỗ lực để các mặt hàng nông sản không biến động giá nhiều vì thời tiết.