Cổ phiếu bất động sản tăng giá mạnh: Cuộc chơi trong tay ai?

Tốc độ tăng giá của nhóm cổ phiếu bất động sản dường như đã vượt quá giới hạn của sự hợp lý. Ảnh: CTV
Tốc độ tăng giá của nhóm cổ phiếu bất động sản dường như đã vượt quá giới hạn của sự hợp lý. Ảnh: CTV
Tốc độ tăng giá của nhóm cổ phiếu bất động sản dường như đã vượt quá giới hạn của sự hợp lý. Ảnh: CTV
Lên top