Cả dự án khu đô thị bị “nghẽn” vì... một cá nhân

Dự án khu đô thị Van Phúc Reverside đã hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng. Hàng trăm nhà ở liên kế dành cho người dân đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Ảnh: H.H
Dự án khu đô thị Van Phúc Reverside đã hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng. Hàng trăm nhà ở liên kế dành cho người dân đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Ảnh: H.H
Dự án khu đô thị Van Phúc Reverside đã hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng. Hàng trăm nhà ở liên kế dành cho người dân đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Ảnh: H.H
Lên top