Lợi nhuận ngành ngân hàng sau 9 tháng:

Bức tranh nhiều màu sắc

VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về hiệu quả hoạt động trong ngành ngân hàng.
VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về hiệu quả hoạt động trong ngành ngân hàng.