Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Big C khai giảng khóa Đào tạo Quản trị Bán lẻ Big C 2016 - 2017

Lãnh đạo Đại học RMIT (bên trái) ký kết hợp tác với Lãnh đạo Hệ thống siêu thị Big C chương trình đào tạo Phát triển năng lực Quản lý và Lãnh đạo.
Lãnh đạo Đại học RMIT (bên trái) ký kết hợp tác với Lãnh đạo Hệ thống siêu thị Big C chương trình đào tạo Phát triển năng lực Quản lý và Lãnh đạo.