“Vui đón tân xuân-tri ân khách hàng” cùng Hettich và Imundex