VNPT Pay nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế quan trọng PCI DSS

Chứng chỉ PCI DSS khẳng định VNPT Pay là dịch vụ chất lượng cao, bảo mật và an toàn, theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: VNPT
Chứng chỉ PCI DSS khẳng định VNPT Pay là dịch vụ chất lượng cao, bảo mật và an toàn, theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: VNPT
Chứng chỉ PCI DSS khẳng định VNPT Pay là dịch vụ chất lượng cao, bảo mật và an toàn, theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: VNPT
Lên top