VNPT Pay có thêm tính năng mới tiếp sức Quỹ vaccine COVID-19

Đăng nhập ứng dụng VNPT Pay, chọn mục ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN góc phải bên dưới màn hình
Đăng nhập ứng dụng VNPT Pay, chọn mục ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN góc phải bên dưới màn hình
Đăng nhập ứng dụng VNPT Pay, chọn mục ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN góc phải bên dưới màn hình
Lên top