VinFast công bố nhận đặt hàng trước xe VF e35, VF e36 và ứng dụng blockchain tại CES

Lên top