VinaPhone miễn cước tải nhạc chờ bài hát "Việt Nam ơi! Đánh bay COVID"

Niềm vui của khách hàng khi gọi điện thoại vào mạng VinaPhone. Ảnh: CH
Niềm vui của khách hàng khi gọi điện thoại vào mạng VinaPhone. Ảnh: CH
Niềm vui của khách hàng khi gọi điện thoại vào mạng VinaPhone. Ảnh: CH
Lên top