Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vinamilk và nước cờ đầu tư nghìn tỷ