Vinamilk ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới