VINAMILK: 2 năm đạt top 10 nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất