Vietbank cùng bệnh viện CIH chăm lo tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt